Promocje w supermarketach:

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Postanowienia ogólne

Poniższa polityka prywatności i ochrony danych osobowych (zwana dalej Polityką) opisuje, w jaki sposób informacje poufne są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane na informacyjnej stronie internetowej promokarta.com (zwanym dalej Serwis) i wszystkich jej usługach.

Administracja Serwisu (dalej – PromoKarta) działa w oparciu o wymagania obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy oraz ogólnie przyjętych norm dotyczących polityki prywatności i ochrony danych osobowych w Internecie.

PromoKarta szanuje prawo osób, które odwiedziły Serwis lub skorzystały z którejkolwiek z jej usług (dalej – Użytkownicy) do ochrony danych osobowych i innych informacji poufnych, w związku z czym prosi o zapoznanie się z niniejszą Polityką.

Korzystanie z Serwisu i/lub jego usług oznacza, że ​​Użytkownik zapoznał się z niniejszą Polityką i zgodził się na jej postanowienia.

W jaki sposób gromadzone są dane osobowe

W celu sprawnego i szybkiego świadczenia usług PromoKarta zbiera tylko te dane osobowe, które zostały dobrowolnie podane przez Użytkownika poprzez podanie odpowiednich informacji poprzez:

 • formularz zwrotny;
 • e-mail lub podczas rozmów telefonicznych;
 • komunikatory, sieci społecznościowe;
 • stosowanie plików cookie;
 • usługa Google Analytics.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych lub innych informacji poufnych określonymi kanałami komunikacji administracja Serwisu traktuje jako świadomą, dobrowolną, jednoznaczną zgodę Użytkownika na ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie na czas nieokreślony.

Interakcja Serwisu z innymi zasobami

Strony Serwisu mogą zawierać łącza do innych zasobów internetowych, systemów wyświetlania banerów, wtyczek sieci społecznościowych lub innych kodów, które umożliwiają Użytkownikowi interakcję ze stronami internetowymi lub bazami danych stron trzecich.

PromoKarta korzysta z tych usług wyłącznie w celach informacyjnych, do analizy odwiedzin serwisu i tworzenia bardziej komfortowych warunków korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

Podczas odwiedzania takich stron Serwisu lub jakiejkolwiek interakcji Użytkownika z takimi linkami, zasoby internetowe stron trzecich mogą otrzymywać i przetwarzać informacje, że użytkownik odwiedził te strony, a także inne informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika.

PromoKarta nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie, przetwarzanie lub przechowywanie informacji poufnych w zasobach osób trzecich. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych opublikowaną w takich stronę internetową osób trzecich.

Jeżeli Użytkownik nie chce, aby te stronę internetowe uzyskiwały dostęp do jego danych osobowych, może na własne żądanie zmienić ustawienia przeglądarki i wyczyścić pliki cookies.

Należy pamiętać, że pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielką ilość informacji, które są wysyłane do przeglądarki internetowej. Są one automatycznie zapisywane na urządzeniu Użytkownika (komputerze, telefonie komórkowym, tablecie i innych), za pomocą którego Użytkownik odwiedza Serwis.

Pliki cookie mogą być stałe (wieczne) lub sesyjne (tymczasowe). Te pierwsze są przechowywane na urządzeniu do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Tymczasowe pliki cookie są przechowywane tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Warto wiedzieć, że większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza automatyczne przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika, a przy każdorazowej wizycie w Serwisie dane cookies są aktualizowane.

W ustawieniach każdej przeglądarki Użytkownik może zabronić wysyłania plików cookies, wskazać konieczność każdorazowego potwierdzania wysłania lub skonfigurować ich przechowywanie zgodnie z własnymi potrzebami. Takie działania pomogą Użytkownikowi zabezpieczyć się przed rozpowszechnianiem informacji o korzystaniu z sieci Internet. W takim przypadku może wystąpić ograniczenie dostępu do informacji publikowanych w Serwisie i/lub nieprawidłowe działanie usług Serwisu.

Jakie informacje poufne są gromadzone i przetwarzane

W zależności od sposobu pozyskiwania danych osobowych PromoKarta zbiera i przetwarza następujące informacje o Użytkowniku:

 • imię i nazwisko lub pseudonim, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego;
 • rodzaj urządzenia, połączenie, system operacyjny i przeglądarkę, za pośrednictwem których odwiedzono Serwis;
 • ruch internetowy, data, godzina, lokalizacja, długość pobytu i strony, które były odwiedzane w Serwisu.

Ponadto można wykorzystać wszelkie inne dane, które zostały przekazane przez Użytkowników podczas komunikacji za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji.

PromoKarta nie prosi Użytkowników o żadne informacje, przy przetwarzaniu których szczególne wymagania określa ustawodawstwo Ukrainy. W szczególności nie gromadzi się danych dotyczących pochodzenia etnicznego lub rasowego, przekonań politycznych, religijnych lub ideologicznych, członkostwa w związkach zawodowych i partiach politycznych, wyroków skazujących, a także danych dotyczących zdrowia, seksualności, danych genetycznych lub biometrycznych.

W jakim celu są wykorzystywane pozyskane dane?

PromoKarta wykorzystuje informacje poufne wyłącznie w celu:

 • ulepszanie Serwisu;
 • stworzenie przyjaznego dla użytkownika interfejsu i nawigacji w Serwisie;
 • wymiana wiadomości i udzielanie odpowiedzi na prośby o informacje;
 • tworzenie wewnętrznych raportów i danych statystycznych, które dają możliwość lepszego poruszania się po preferencjach i zachowaniach Użytkowników oraz tworzenia dla nich interesujących treści;
 • relacja w zakresie świadczenia usług reklamowych.

Warunki przechowywania informacji poufnych

Dane osobowe są przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do celów ich przetwarzania.

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo nieletnich

Zgodnie z wymogami prawa PromoKarta ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach. Dlatego w celu jej ochrony stosuje się wszelkie możliwe środki zarządcze, operacyjne i techniczne, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa.

Jeżeli Użytkownik ma uzasadnione podejrzenia co do nieuprawnionego dostępu osób trzecich do jego danych osobowych lub ryzyka takiej sytuacji, prosimy o poinformowanie o tym PromoKarty dowolnymi dostępnymi kanałami komunikacji.

Na Serwisie nie ma informacji, do których dostęp zgodnie z prawem powinien być ograniczony do osób niepełnoletnich.

Jednocześnie PromoKarta bardzo poważnie traktuje kwestie bezpieczeństwa nieletnich. W związku z tym zwracamy się do rodziców i opiekunów z apelem, aby opowiedzieli swoim dzieciom o problemach związanych z bezpieczeństwem w Internecie, wyjaśnili cel i sposób ich przestrzegania.

Prawa użytkownika i warunki dostępu do danych osobowych

Dostęp osób trzecich do danych osobowych Użytkownika, ich modyfikacja lub usunięcie jest możliwe tylko na warunkach określonych przez ustawodawstwo Ukrainy. W szczególności może to nastąpić za zgodą Użytkownika, orzeczeniem sądu lub w innych przypadkach przewidzianych normami obowiązującego prawa.

Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego otrzymania wszelkich informacji o sobie, pod warunkiem wskazania celu i/lub podstawy prawnej żądania oraz podania informacji, które pozwolą mu jednoznacznie zidentyfikować jego osobowość (chyba że przepisy prawa stanowią inaczej).

Aby zaktualizować, uzyskać dostęp, dokonać zmian, zablokować lub usunąć swoje dane osobowe, cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przekazane przez Użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką, lub jeśli pojawią się jakiekolwiek uwagi, życzenia lub roszczenia dotyczące Twoich danych osobowych, które rozpatrywane przez PromoKartę, prosimy napisać odwołanie poprzez formularz zwrotny.

Zmiana Polityki

PromoKarta zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień i zmian w niniejszej Polityce bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników. Może się to zdarzyć w dowolnym momencie, okresowo lub w przypadku zmiany wymagań prawnych.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Polityce PromoKarta zamieści w Serwisie komunikat wskazujący warunki wejścia w życie tych zmian.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się ze zmianami, ma prawo zaprzestać korzystania z Serwisu i jego usług oraz nie podawać już danych osobowych. Jednak obserwowanie takich przypadków będzie dla nas nieprzyjemne, dlatego prosimy o poinformowanie nas o przyczynach tego kroku przed podjęciem takiej decyzji.

Prosimy o regularne przeglądanie niniejszej Polityki, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami lub uzupełnieniami.